12 kwietnia 2024

Obsługa informatyczna firm

Obsługa informatyczna firm

Osbługa informatyczna firm czy i kiedy jest konieczna?
Osbługa informatyczna firm czy konieczna obsługa informatyczna dla małych firm?

Rimini Street zrewolucjonizowało wsparcie oprogramowania dla przedsiębiorstw poprzez zbudowanie eksperckiego globalnego zespołu inżynierów z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym. Ten zespół jest dostępny, aby rozwiązać problemy szybko i osobiście. Oferują one usługi IT dla firm w różnych obszarach, od zgodności podatkowej i bezpieczeństwa do interoperacyjności w całym stosie technologicznym i poprawek błędów.

Wsparcie oprogramowania dla przedsiębiorstw z ulicy Rimini

Rimini Street dostarcza kompleksowe i zintegrowane usługi wsparcia oprogramowania dla przedsiębiorstw w celu zaspokojenia unikalnych potrzeb konkretnych branż i ról organizacyjnych. Usługi te utrzymują systemy ERP i bazy danych działające sprawnie i zgodnie z przepisami, umożliwiając organizacjom czerpanie maksymalnej wartości z inwestycji w oprogramowanie. Oprócz zapewnienia wsparcia dla zakupionego oprogramowania dla przedsiębiorstw, Rimini Street oferuje usługi doradcze i szybkie aktualizacje legislacyjne.

Wsparcie dla oprogramowania dla przedsiębiorstw Rimini Street jest bardziej osobiste, kompleksowe i responsywne niż to, które otrzymujesz od dostawcy oprogramowania. Rimini Street na nowo wyobraziło sobie doświadczenie wsparcia klienta poprzez zbudowanie globalnego zespołu inżynierów ekspertów ze średnim 20-letnim doświadczeniem. Firma oferuje natychmiastowy dostęp do wykwalifikowanego inżyniera oprogramowania, który może rozwiązać problemy w ciągu zaledwie kilku minut. To zwalnia Twoje zasoby, abyś mógł skupić się na innowacjach napędzanych przez biznes.

Klienci Rimini Street oszczędzają do 90% kosztów wsparcia IT. Te oszczędności mogą przełożyć się na miliony dolarów zainwestowane w nowe inicjatywy. Ponadto, usługi wsparcia oprogramowania dla przedsiębiorstw Rimini Street przedłużają żywotność obecnych wersji oprogramowania o 15 lat. Pozwala to klientom uniknąć kosztownych aktualizacji i mało wartościowych migracji, które mogą znacząco obniżyć ich wynik finansowy.

Rimini Street jest wiodącym dostawcą wsparcia dla oprogramowania dla przedsiębiorstw. Ich dedykowane zespoły wsparcia zapewniają 10-minutowy czas reakcji na krytyczne przypadki. Przydzielają również każdemu klientowi głównego inżyniera wsparcia ze średnim 20-letnim doświadczeniem w zakresie oprogramowania dla przedsiębiorstw. Dodatkowo, klienci mają dedykowanego kierownika projektu, który zapewnia ciągłe aktualizacje postępów.

Rimini Street oferuje również specjalną usługę dla swoich klientów: Rimini Street Extra Secure Support. Jest to plan wsparcia dla ich oprogramowania dla przedsiębiorstw na poziomie premium. Program ten zapewnia usługi wsparcia dla klientów korzystających z SAP i Oracle. Zespół inżynierów składa się z ekspertów technicznych i funkcjonalnych. Z pomocą Rimini Street Database Management Services, UTS jest w stanie efektywnie zarządzać biletami wsparcia.

Rimini Street jest globalnym dostawcą usług wsparcia oprogramowania dla przedsiębiorstw. Jest partnerem Oracle i Salesforce i jest jednym z wiodących zewnętrznych dostawców wsparcia dla tych platform. Manukau Institute of Technology, Limited niedawno przeniósł swoje wsparcie do Rimini Street, a to znacznie skróciło czas rozwiązywania problemów. Dodatkowo uczelnia odnotowała drastyczne zmniejszenie kosztów wsparcia z Rimini Street.

Wsparcie ERP jest znaczącą pozycją w przeciętnym budżecie IT. Rimini Street Support Services może zapewnić natychmiastowe i długoterminowe oszczędności dla organizacji, co pozwala na finansowanie nowych inicjatyw, które pomogą Ci rozwijać firmę. Będą one również przedłużyć żywotność swoich aktualnych wersji ERP, co dodatkowo pomoże Ci zaoszczędzić pieniądze.

Obsługa redundancji

Kiedy firma podejmuje decyzję o redukcji zatrudnienia, ważne jest, aby rozważyć konsekwencje takiego posunięcia. Niezależnie od tego, czy rozważasz dobrowolne zwolnienie, czy też zwolnienie całej siły roboczej, powinieneś upewnić się, że masz jasny plan poinformowania pracowników. Należy rozważyć role i obowiązki pracowników, których planujesz zwolnić i upewnić się, że wszyscy są świadomi powodów zwolnienia.

Proces organizowania programu zwolnień nie jest łatwy. Istnieją skomplikowane zasady i przepisy, których należy przestrzegać, dlatego konieczne jest dokładne zaplanowanie swoich kroków. Pomocne jest również skonsultowanie się z profesjonalnym doradcą. Może on udzielić porady na temat całego procesu.

Najlepiej, jeśli będziesz w stanie szybko i łatwo przywrócić dane klientów i pracowników. Niepowodzenie w tym zakresie może spowodować nadmierne przestoje, a nawet doprowadzić do niezgodności z przepisami. Aby uniknąć takich sytuacji, należy stworzyć strategię określania, którzy pracownicy są niezbędni w nowej lokalizacji firmy.

Chociaż prawo nie wymaga od firm konsultowania się z pracownikami w sprawie zwolnień, musisz być pewien, że zrobisz to właściwie. Odpowiednio przygotowany i przedstawiony list o zwolnieniach uspokoi pracowników i zmniejszy ryzyko roszczeń ze strony trybunału. Należy również zadbać o to, aby list przedstawiał trudny czas dla firmy i zapraszał pracowników do zgłaszania sugestii. Prosty proces zwolnień może trwać zaledwie dwa tygodnie, podczas gdy złożony może zająć nawet trzy lub cztery tygodnie.

Odprawy z tytułu zwolnień są obliczane zgodnie z wytycznymi Fair Work Act 2009. Opierają się one na liczbie lat przepracowanych przez pracownika w firmie, jego podstawowej stawce wynagrodzenia oraz liczbie godzin, które przepracował w firmie. W niektórych przypadkach małe firmy nie są w stanie wypłacić odprawy.

Istnieje wiele powodów, dla których można kogoś zwolnić, ale są ważne czynniki, które należy wziąć pod uwagę. Pracownik musi znać powód zwolnienia i musi istnieć formalna procedura odwoławcza. Jeśli decyzja nie była uzasadniona, pracownik może domagać się niesprawiedliwego zwolnienia. W wielu przypadkach firma może ponownie zatrudnić pracownika.

Wypłaty z tytułu zwolnień nie są wolne od podatku. W niektórych przypadkach pracodawcy mogą uzależnić ofertę ponownego zatrudnienia od zwrotu odprawy. Jest to jednak rzadkie i często nie jest akceptowane przez pracowników. Pracownik ma jednak prawo do rozsądnego, płatnego czasu wolnego. A jeśli odmówi on przyjęcia alternatywnego zatrudnienia, pracodawca nie będzie mógł żądać zwrotu odprawy.

Wsparcie adaptacyjne

Kompleksowe wsparcie adaptacyjne dla przedsiębiorstw można zdefiniować jako projekt, który pomaga przedsiębiorstwu wdrożyć środki adaptacyjne w celu sprostania wyzwaniom związanym ze zmieniającym się klimatem. Środki te mogą być wdrażane za pomocą różnych technik i podejść. Przykłady takich podejść to dostarczanie przydatnych informacji na temat adaptacji, wspieranie projektów pilotażowych oraz rozpowszechnianie najlepszych praktyk adaptacyjnych.

Celem takiego programu jest pomoc firmom w rozpoznawaniu i dekodowaniu sygnałów zmieniającego się rynku i szybkim działaniu na nich. Program składa się z różnorodnych ekspertów tematycznych i autorów. Celem jest dostarczenie firmom narzędzi, których potrzebują, aby dostosować się do nowych sytuacji i utrzymać przewagę konkurencyjną. Metody te mogą pomóc firmom w lepszym zrozumieniu potrzeb klientów i opracowaniu nowej oferty produktowej.

Kompleksowe wsparcie adaptacyjne dla przedsiębiorstw może również pomóc przedsiębiorstwom w opracowaniu strategii łagodzenia skutków zmiany klimatu. Najskuteczniejsze plany adaptacyjne obejmują współpracę na różnych szczeblach władzy i w różnych sektorach, a także powinny być dostosowane do celów przedsiębiorstwa. W związku z tym konieczne jest jasne określenie roli wszystkich zainteresowanych stron.

Chociaż nie każde przedsiębiorstwo będzie musiało przyjąć plany adaptacyjne, ważne jest, aby firmy oceniły zagrożenia i możliwości związane ze zmianami klimatycznymi. Publicznie dostępne informacje mogą pomóc przedsiębiorstwom określić, czy powinny skupić swoje wysiłki na opracowywaniu produktów i usług odpornych na zmiany klimatu. Taka ocena może również wskazać firmom możliwości podjęcia działań przed ich konkurentami.

Chociaż wiele organizacji ma trudności z przystosowaniem się do zmian klimatycznych, niektóre firmy zaczęły dostrzegać znaczenie odporności klimatycznej. Na przykład Chanel zapewniła inwestycję kotwicową w wysokości 25 mln USD na rzecz Landscape Resilience Fund. Fundusz ten jest niezależną fundacją współtworzoną przez WWF i South Pole. Jej celem jest poprawa odporności miast i innych zasobów naturalnych.

Ryzyko związane ze zmianami klimatycznymi jest ogromne. Ryzyka tego nie da się wyeliminować, jednak rządy i firmy muszą podjąć zdecydowane działania, aby nim zarządzać. Podejmując proaktywne kroki w celu zmniejszenia ryzyka klimatycznego, rządy mogą przyspieszyć rozwój i zwalczyć ubóstwo. Kompleksowy program wsparcia adaptacji może zapewnić bezpośrednie wsparcie najuboższym obywatelom, którzy są najbardziej narażeni na skutki zmian klimatycznych.

Dane adresowe:

AKTE Obsługa informatyczna firm – Outsourcing IT – Kontakt
ul. Morasko 17, 61-680 Poznań
Telefon: 784 380 784
Telefon: 784 898 784
opłata za połączenie wg taryfy operatora
e-mail: [email protected]