Pages Menu
Categories Menu

Napisany przez dnia Lis 29, 2016 w Informacje | 0 komentarzy

Tymczasowe nie oznacza słabe

Tymczasowe nie oznacza słabe

Co to jest szalunek? Inaczej mówiąc jest to deskowanie, będące tymczasową konstrukcją. Tymczasowość szalunku nie wyklucza jego solidnego wykonania. Wprost przeciwnie. Konstrukcja winna być z grupy najsolidniejszych. Musi bowiem przenosić obciążenia, nierzadko, setek ton. Często na zabezpieczanie wykopów używa się określenia deskowanie. Pochodzi ono z czasów, gdy do wykonania szalunków stosowano pojedyncze deski lub blaty wykonane ze zbitych ze sobą i połączonych nakładanymi poprzecznymi wręgami dla zespolenia w całość. Z czasem, w miarę zmieniających się technologii do konstruowania szalunków zaczęto stosować płyty wiórowe lub płyty ze sklejki drzew liściastych i iglastych. Świetnie sprawdza się w tej roli płyta wiórowa typu OSB. Przy nawet dość dużych szalunkach zapewnia wystarczająca wytrzymałość. Pierwowzorem szalunków były wykopy w ziemi w postaci rowów kopanych na kształt fundamentów przyszłej budowli. Wsypywano do nich bezpośrednio kamienie i drobniejsze kruszywo oraz zaprawę wapienną. Całość dość obficie była zalewana wodą w celu wypełnienia wolnych przestrzeni pomiędzy dużymi kamieniami i żeby w zaprawie wapiennej rozpoczął się proces wiązania, który był procesem długotrwałym. Po wypełnieniu wykopu do górnej granicy często wybierano ziemię z wnętrza obrysów fundamentu. Robiono tak wtedy, gdy właściciel powstającej nieruchomości życzył sobie być posiadaczem domu z piwniczką, w której chował zapasy. Obecnie szalunki do wykopów (zob. www.titan.com.pl/litebox—system-aluminiowy)  wykonuje się z materiałów o wiele solidniejszych. Muszą być szczelne, by przez luki w deskowaniu mieszanka przemysłowego betonu nie wydostała się na zewnątrz. Wszelkie wycieki utrudniają późniejsze usunięcie deskowania. W nowoczesnych szalunkach wykonanych ze stali nie ma niebezpieczeństwa wycieków. Wszystkie elementy połączone są przy pomocy zaprojektowanych, współpracujących z typem konstrukcji, zamków mechanicznych. Zamki mają różną konstrukcję i wykorzystują wiele zasad mechaniki. Są zapięcia klamrowe, zwory mimośrodowe, a także połączenia gwintowane. Obecnie firmy korzystają z możliwości wypożyczenia sprzętu budowlanego. Posługując się wyszukiwarką internetowa można pod hasłem „szalunki wynajem” znaleźć przedsiębiorstwo, które na ustalonych warunkach dostarczy na plac budowy odpowiedni rodzaj szalunków. Do montażu nowych i remontowanych ciągów wodnych, gazowych lub kanalizacyjnych stosuje się również szalunki wzmacniające brzegi wykopów przed osunięciem.

VN:F [1.9.22_1171]
Oceny: 0.0/10 (0 głosów)
VN:F [1.9.22_1171]
Oceny: 0 (z 0 głosów)