Pages Menu
Categories Menu

Napisany przez dnia Gru 18, 2012 w Nowości | 0 komentarzy

Wycena domów? Tylko profesjonalnie!

Wycena domów? Tylko profesjonalnie!

Za każdym razem, kiedy zależy nam na sporządzeniu profesjonalnej i dokładnej wyceny nieruchomości, jesteśmy zobowiązani skorzystać z usług zawodowego rzeczoznawcy majątkowego, który posiada wszelkie możliwe uprawnienia do sporządzania operatu szacunkowego – dokumentu posiadającego wartość urzędową i honorowanego przez najważniejsze instytucje państwowe i administracyjne.

Więcej

Napisany przez dnia Lip 12, 2012 w Informacje |

Różne techniki analizy wykresu cenowego

Różne techniki analizy wykresu cenowego

Tak zwane wykresy cenowe oraz ich analiza są jednymi z podstawowych narzędzi wykorzystywanych przez uczestników giełdy Forex. Wykresy cenowe odzwierciedlają wahania kursów walut w czasie, prezentując dane w przejrzysty, ułatwiający interpretację sposób. Wykresy te stały się nawet jednym z podstawowych elementów dziedziny, która wyodrębniła się stosunkowo niedawno i wciąż się rozwija. Mowa tutaj o tak zwanej analizie technicznej. Dziedzina ta wykorzystuje metody matematyczne oraz statystyczne.

Na podstawie analizy dostępnych, zgromadzonych w przeszłości danych stara się odszukać występujące zależności, które mogłyby mieć przełożenie na przyszłe zachowania rynku transakcji walutowych, czy też giełdy papierów wartościowych. Istnieje wiele metod wykorzystywanych przez inwestorów w celu analizy wykresów cenowych. Do najbardziej podstawowych, a zatem najprostszych i najczęściej stosowanych, można zaliczyć zaznaczanie linii trendu, czy też zaznaczanie poziomów wsparcia i poziomów oporu. Istnieją jednak techniki bardziej wyrafinowane, próbujące doszukiwać się prognoz dotyczących przyszłej sytuacji na rynku w drobnych szczegółach, które mogą zostać wychwycone na wykresie.

Chodzi tutaj o poszukiwanie tak zwanych formacji, czyli charakterystycznych ułożeń wykresu cenowego, mogących zapowiadać określone zachowania uczestników rynku Forex. Na podstawie poszukiwania i analizy tego typu elementów można przewidzieć zarówno zmianę, jak i utrzymanie oraz wzmocnienie charakteru występującego trendu. Stosowanie tego typu metod charakterystyczne jest jednak dla bardziej doświadczonych uczestników rynku. Wymagają one bowiem pewnego doświadczenia, zdobytego podczas wielu godzin poświęconych na analizowanie dostępnych wykresów cenowych.

Więcej

Napisany przez dnia Lip 12, 2012 w Informacje |

Jak robić analizy rynku Forex?

Jak robić analizy rynku Forex?

Operacje finansowe, dokonywane przez uczestników rynku, jakim jest Forex, niewątpliwie związane są z ryzykiem. Inwestorzy lokują spore kwoty, mając nadzieję na osiąganie przyszłych zysków. Nie mogą oni opierać się jednak tylko na swojej własnej intuicji oraz wierze, że tym razem dopisze im szczęście. Działanie takie z pewnością byłoby nierozsądne. Dlatego też inwestorzy w swoich działaniach opierają się zwykle na szeregu analiz. Analizy te mogą być przeprowadzane przez samych inwestorów. Jeśli posiadają oni wystarczający zasób wiedzy, oraz spore doświadczenie mają oni do dyspozycji wiele różnych technik pozwalających dokonywać prognoz na przyszłość. Techniki te opierają się między innymi na analizie wykresów cenowych.

Na ich podstawie inwestorzy mogą doszukiwać się trendów obecnych na rynku. Mają oni także do dyspozycji szereg wskaźników, których obliczenie pozwala im zorientować się w sytuacji, jaka ma obecnie miejsce na rynku Forex. Wspomniane metody stanowią elementy szerszej dziedziny, tak zwanej analizy technicznej. Mogą oni także śledzić wydarzenia na świecie, które mogą wpływać na nastroje i zachowania inwestorów, co niewątpliwie może przełożyć się na sytuację na rynku. Tego typu działania wykonuje się w ramach tak zwanej analizy fundamentalnej. Nie należy jednak zapominać, iż żyjemy obecnie w dobie nowoczesnych technologii, komputerów i Internetu. Dlatego też wiele firm dysponuje specjalistycznymi systemami dokonującymi analiz rynku. Analizy te mogą odbywać się za pomocą różnych metod, można wykorzystać tutaj na przykład skomplikowane modele matematyczne. Firmy te udostępniają odpłatnie dokonane przez siebie analizy. To, czy inwestorzy są skłonni płacić za tego typu usługi zależy już od ich indywidualnych potrzeb i upodobań.

Więcej

Napisany przez dnia Lip 12, 2012 w Informacje |

Stosowanie wskaźników na rynku Forex

Stosowanie wskaźników na rynku Forex

Poza podstawowymi technikami analizowania wykresu, uczestnicy rynku Forex mogą w ramach tak zwanej analizy technicznej dokonywać także innych działań. Wspomniane techniki analizowania wykresu to chociażby wyznaczanie linii trendu, poszukiwanie poziomów wsparcia i oporu, czy próba odnalezienia na wykresie tak zwanych formacji. Inne techniki wykonywane w ramach analizy technicznej to przede wszystkim obliczanie różnego rodzaju wskaźników, których pewne wartości mogą stanowić dla inwestorów sygnał do podjęcia określonego działania.

Należy jednak pamiętać, iż w ramach analizy technicznej wykorzystuje się metody statystyczne. Oznacza to iż nie muszą one być zawsze skuteczne, metody te mogą bowiem wiązać się z pewną granicą błędu. Jedną z głównych kategorii, które można wyróżnić wśród różnego rodzaju stosowanych na rynku Forex wskaźników są tak zwane wskaźniki trendu. Zwykle zalicza się do nich obliczone w różny sposób wartości średnie. W grupie tej odnaleźć można zatem chociażby średnią ważoną, średnią arytmetyczną, czy też średnią geometryczną. Wartości te są wskaźnikami samymi w sobie, wykorzystuje się je jednak do budowy wskaźników znacznie bardziej skomplikowanych i złożonych.

Najprostszym do obliczenia wskaźnikiem trendu wydaje się być tradycyjna średnia arytmetyczna. W zależności od potrzeb sumuje się kursy otwarcia, kursy zamknięcia, czy też ekstremalne wartości kursów, po czym otrzymaną sumę dzieli się przez liczbę okresów, w których pomiar został dokonany. Inną kwestią pozostaje interpretacja otrzymanych w ten sposób wyników. W tym konkretnym przypadku dokonuje się porównania wykresu średniej z wykresem cenowym. Można w ten sposób dostrzec pewne istotne z perspektywy inwestora punkty, sugerujące mu dokonywanie określonego rodzaju operacji finansowych.

Więcej

Napisany przez dnia Lip 12, 2012 w Informacje |

Systemy analizy technicznej rynku Forex

Systemy analizy technicznej rynku Forex

Analiza techniczna, stosowana przez uczestników giełdy Forex, jest dziedziną dość rozległą. Wykorzystuje się w niej wiele różnorodnych metod, przy czym należy zaznaczyć, iż niektóre metody odznaczają się sporą popularnością wśród inwestorów, inne natomiast są znacznie mniej popularne. Należy także zwrócić uwagę na fakt, iż istnieje oczywiście możliwość stosowania jedynie pojedynczych technik analizy technicznej. Inwestor otrzyma w ten sposób pewne sygnały, które mogą pomóc mu w dokonywaniu operacji finansowych. Oczywiście operacje te mogą przynieść mu zyski. Powszechnie stosowaną praktyką wydaje się być jednak łączenie różnych metod analizy technicznej.

Jednoczesne ich stosowanie może bowiem przyczynić się do otrzymywania jasnych sygnałów sugerujących dokonywanie określonego rodzaju operacji finansowych. Połączone metody analizy technicznej tworzą tak zwane systemy analizy technicznej. Są to rozwiązania bardzo popularne, wydają się one być bowiem stosunkowo proste do utworzenia, skuteczność odpowiednio utworzonego systemu może natomiast okazać się dość wysoka. Nietrudno więc zrozumieć, iż wiele osób tworzy obecnie systemy analizy technicznej z zamiarem ich odsprzedaży i czerpania zysków z tego tytułu. Mimo, iż na rynku można znaleźć wiele tego typu rozwiązań, sprawdzenie ich skuteczności przed zakupem jest jednak praktycznie niemożliwe. Wydawać by się ponadto mogło, iż skomplikowane i rozbudowane systemy powinny okazać się skuteczniejsze niż proste konstrukcje. Nie do końca jest to jednak prawdą. Dzieje się tak dlatego, iż większość indywidualnych inwestorów korzysta ze stosunkowo prostych i popularnych metod analizy technicznej. Przewidywanie ich zachowań metodami niepopularnymi zwykle okazuje się zatem nieskuteczne.

Więcej