Pages Menu
Categories Menu

Napisany przez dnia Lip 12, 2012 w Informacje |

Szukamy trendów

Szukamy trendów

Wykresy cenowe wydają się być jednym z głównych narzędzi stosowanych przez inwestorów na rynku Forex. Pod względem możliwości analizy mają one niewątpliwie wiele zalet. Niezależnie od rodzaju wykresu, przedstawiają one bardzo ważne z punktu widzenia inwestorów wartości. Można tutaj wymienić wielkości takie jak kurs otwarcia, kurs zamknięcia, a także wartości ekstremalne, czyli najwyższy oraz najniższy osiągnięty poziom kursu. Niezwykle ważny wydaje się być fakt, iż wartości te odniesione są do pewnego, interesującego danego inwestora przedziału czasu.

Dlatego też na niektórych wykresach odnaleźć można wartości zmierzone dla pięciominutowego przedziału czasu, na innych zaś wahania kursu walut mogły dotyczyć jednej godziny, czy nawet jednego dnia. Niezależnie jednak od oznaczonego przedziału czasowego oraz zastosowanego typu wykresu, służy on do analizy obecnej sytuacji na rynku transakcji walutowych, a także do próby dokonania pewnych przewidywań dotyczących przyszłości. Jednym z głównych celów analizy wykresów jest poszukiwanie tak zwanych trendów.

Często bowiem zdarza się, iż wahania kursów podlegają jakiejś określonej tendencji. Mimo małych wahań kurs wykazuje na przykład tendencję spadkową lub wzrostową. Może się także wydarzyć, iż mimo wahań, w dłuższym okresie czasu kurs utrzymuje się w pobliżu stałej granicy. Wszystkie wymienione przypadki można określić mianem trendu. W przypadku tendencji do osiągania coraz niższej ceny, trend taki nazwiemy spadkowym. Bywa też on określany mianem bessy. Tendencja do wzrostu ceny określana jest natomiast trendem wzrostowym, określa się ją także jako hossę. W przypadku, gdy kurs walut waha się w określonym zakresie nie wykazując tendencji wzrostowej ani spadkowej, trend taki określa się jako boczny.

VN:F [1.9.22_1171]
Oceny: 0.0/10 (0 głosów)
VN:F [1.9.22_1171]
Oceny: 0 (z 0 głosów)