Pages Menu
Categories Menu

Napisany przez dnia Lip 12, 2012 w Informacje |

Stosowanie wskaźników na rynku Forex

Stosowanie wskaźników na rynku Forex

Poza podstawowymi technikami analizowania wykresu, uczestnicy rynku Forex mogą w ramach tak zwanej analizy technicznej dokonywać także innych działań. Wspomniane techniki analizowania wykresu to chociażby wyznaczanie linii trendu, poszukiwanie poziomów wsparcia i oporu, czy próba odnalezienia na wykresie tak zwanych formacji. Inne techniki wykonywane w ramach analizy technicznej to przede wszystkim obliczanie różnego rodzaju wskaźników, których pewne wartości mogą stanowić dla inwestorów sygnał do podjęcia określonego działania.

Należy jednak pamiętać, iż w ramach analizy technicznej wykorzystuje się metody statystyczne. Oznacza to iż nie muszą one być zawsze skuteczne, metody te mogą bowiem wiązać się z pewną granicą błędu. Jedną z głównych kategorii, które można wyróżnić wśród różnego rodzaju stosowanych na rynku Forex wskaźników są tak zwane wskaźniki trendu. Zwykle zalicza się do nich obliczone w różny sposób wartości średnie. W grupie tej odnaleźć można zatem chociażby średnią ważoną, średnią arytmetyczną, czy też średnią geometryczną. Wartości te są wskaźnikami samymi w sobie, wykorzystuje się je jednak do budowy wskaźników znacznie bardziej skomplikowanych i złożonych.

Najprostszym do obliczenia wskaźnikiem trendu wydaje się być tradycyjna średnia arytmetyczna. W zależności od potrzeb sumuje się kursy otwarcia, kursy zamknięcia, czy też ekstremalne wartości kursów, po czym otrzymaną sumę dzieli się przez liczbę okresów, w których pomiar został dokonany. Inną kwestią pozostaje interpretacja otrzymanych w ten sposób wyników. W tym konkretnym przypadku dokonuje się porównania wykresu średniej z wykresem cenowym. Można w ten sposób dostrzec pewne istotne z perspektywy inwestora punkty, sugerujące mu dokonywanie określonego rodzaju operacji finansowych.

VN:F [1.9.22_1171]
Oceny: 0.0/10 (0 głosów)
VN:F [1.9.22_1171]
Oceny: 0 (z 0 głosów)