Pages Menu
Categories Menu

Napisany przez dnia Lip 12, 2012 w Informacje |

Różne techniki analizy wykresu cenowego

Różne techniki analizy wykresu cenowego

Tak zwane wykresy cenowe oraz ich analiza są jednymi z podstawowych narzędzi wykorzystywanych przez uczestników giełdy Forex. Wykresy cenowe odzwierciedlają wahania kursów walut w czasie, prezentując dane w przejrzysty, ułatwiający interpretację sposób. Wykresy te stały się nawet jednym z podstawowych elementów dziedziny, która wyodrębniła się stosunkowo niedawno i wciąż się rozwija. Mowa tutaj o tak zwanej analizie technicznej. Dziedzina ta wykorzystuje metody matematyczne oraz statystyczne.

Na podstawie analizy dostępnych, zgromadzonych w przeszłości danych stara się odszukać występujące zależności, które mogłyby mieć przełożenie na przyszłe zachowania rynku transakcji walutowych, czy też giełdy papierów wartościowych. Istnieje wiele metod wykorzystywanych przez inwestorów w celu analizy wykresów cenowych. Do najbardziej podstawowych, a zatem najprostszych i najczęściej stosowanych, można zaliczyć zaznaczanie linii trendu, czy też zaznaczanie poziomów wsparcia i poziomów oporu. Istnieją jednak techniki bardziej wyrafinowane, próbujące doszukiwać się prognoz dotyczących przyszłej sytuacji na rynku w drobnych szczegółach, które mogą zostać wychwycone na wykresie.

Chodzi tutaj o poszukiwanie tak zwanych formacji, czyli charakterystycznych ułożeń wykresu cenowego, mogących zapowiadać określone zachowania uczestników rynku Forex. Na podstawie poszukiwania i analizy tego typu elementów można przewidzieć zarówno zmianę, jak i utrzymanie oraz wzmocnienie charakteru występującego trendu. Stosowanie tego typu metod charakterystyczne jest jednak dla bardziej doświadczonych uczestników rynku. Wymagają one bowiem pewnego doświadczenia, zdobytego podczas wielu godzin poświęconych na analizowanie dostępnych wykresów cenowych.

VN:F [1.9.22_1171]
Oceny: 0.0/10 (0 głosów)
VN:F [1.9.22_1171]
Oceny: 0 (z 0 głosów)