Pages Menu
Categories Menu

Napisany przez dnia Lut 5, 2014 w Nowości | 0 komentarzy

Oszczędzanie na lokacie w innej walucie

Oszczędzanie na lokacie w innej walucie

Różnorodność ofert w kwestii produktów oszczędnościowych daje klientom duży wybór i możliwość dopasowania ich do własnych potrzeb. Można wybierać spośród depozytów długo i krótkoterminowych ze stałym, bądź zmiennym oprocentowaniem i różnorodną częstotliwością kapitalizacji odsetek. Banki dają deponentom także możliwość wyboru waluty w jakiej obsługiwany będzie ich depozyt, zatem nie ma konieczności inwestowania oszczędności tylko w polskich złotych. Można także wybrać walutę innego kraju, a gwarantuje to dostępna na rynku lokata walutowa.

Oprocentowanie lokat walutowych

pieniądzeZasada naliczania oprocentowania lokat walutowych nie różni się od tych, które zakładane są w polskich złotych. Na początku trwania umowy powierzamy bankowi określoną sumę pieniędzy i po zakończeniu okresu lokowania kwota ta zostaje nam zwrócona wraz z odsetkami, które wyliczone zostały na podstawie wysokości oprocentowania jakie obowiązywało w ofercie. Jedyna różnica polega na tym, że na oprocentowanie wpływa wartość stopy procentowej banku kraju, z którego jest dana waluta. W przypadku funta będzie to Bank Anglii, za euro odpowiedzialny jest Europejski Bank Centralny, a za dolara Rezerwa Federalna. Samo oprocentowanie jest z reguły niższe niż w przypadku polskich złotych, ale o zyskach decyduje także aktualny kurs waluty, który niestety bywa często zmienny i nieprzewidywalny, toteż ciężko przewidzieć czy lokata walutowa przyniesie nam zyski czy straty. Zmieniające się kursy walut powodują dużą loterię i zwiększone ryzyko inwestycyjne w tego typu produktach oszczędnościowych, dlatego nie są polecane tym, którzy cenią sobie komfort i bezpieczeństwo lokowania kapitału.

Oszczędzanie w obcej walucie

Lokata walutowa to niezbyt pewny zysk i duże ryzyko spowodowane wahaniami kursu walut. Jeśli zainwestujemy określoną sumę pieniędzy w euro, funtach, dolarach, czy innej walucie na procent, to zdeponowana zostanie ona po kursie, który aktualnie funkcjonuje na rynku. Na zakończenie okresu lokowania pieniądze zostaną nam wypłacone wraz z odsetkami wynikającymi z oprocentowania, jednak zmodyfikowane o kurs waluty obowiązujący w chwili wypłaty. Jeśli więc w stosunku do wartości z początku lokaty poszedł on w górę, wówczas zyskamy nie tylko na oprocentowaniu, ale także na wzroście kursu, natomiast jeżeli nastąpił spadek, wówczas może się okazać, że pomimo naliczonych odsetek z oprocentowania, po przeliczeniu na złotówki otrzymamy mniej niż zainwestowaliśmy. Mechanizm ten rodzi obawy co do opłacalności tego typu produktów oszczędnościowych. Warto wcześniej sprawdzić ranking oprocentowania lokat w lutym 2014 roku. Zatem poszukując najlepszej lokaty, może warto skierować swoją uwagę na typowe oferty i ulokować kapitał na zwykłym depozycie terminowym.

VN:F [1.9.22_1171]
Oceny: 0.0/10 (0 głosów)
VN:F [1.9.22_1171]
Oceny: 0 (z 0 głosów)