Pages Menu
Categories Menu

Napisany przez dnia Lip 12, 2012 w Informacje |

Historia rynku walutowego Forex

Historia rynku walutowego Forex

Giełda Forex jest obecnie bardzo popularnym rynkiem finansowym. Jest jednocześnie rynkiem, gdzie codziennie dokonuje się wielomilionowych operacji, wielu inwestorów pomnaża swoje majątki, część z nich natomiast ponosi straty, a nawet bankrutuje. Transakcje walutowe nie zawsze były jednak tak swobodne jak obecnie. Warto zatem bliżej przyjrzeć się historii operacji finansowych związanych z handlem walutami, a także związanej z nią historii rynku, który operacje te umożliwia.

Problem wymiany walut sięga dość odległych czasów, kiedy średniowieczni, wędrowni kupcy musieli dokonywać transakcji w różnych miejscach, w związku z tym transakcje te były dokonywane w różnych walutach. Znany nam obecnie rynek Forex jest jednak tworem stosunkowo młodym. Warto rozważyć tutaj okres rozpoczynający się po drugiej wojnie światowej. Wtedy to dominującą rolę na świecie zaczęły odgrywać Stany zjednoczone, podczas gdy Europa musiała podnosić się z kolan i próbować uporać się z wojennymi stratami i zniszczeniami. Siła amerykańskiej gospodarki doprowadziła do sytuacji, w której dolar amerykański stał się dominującą oraz podstawową walutą o globalnym znaczeniu.

Należy tutaj zaznaczyć, iż na mocy międzynarodowego porozumienia, stał on się walutą bazową. Dokonano powiązania kursu dolara ze złotem, kurs wymiany ustalono na trzydzieści pięć dolarów za uncję złota. Sam dolar stał się natomiast punktem odniesienia dla walut całego świata. Ich kursy zostały powiązane. Możemy mówić tutaj o tak zwanym systemie kursów sztywnych, w dłuższym okresie czasu nie ulegały one bowiem zasadniczym zmianom. Sytuacja zmieniła się jednak w latach siedemdziesiątych. Doszło bowiem do uwolnienia kursów walut, w związku z czym zaczęły się one kształtować na podstawie mechanizmów rynkowych.

VN:F [1.9.22_1171]
Oceny: 0.0/10 (0 głosów)
VN:F [1.9.22_1171]
Oceny: 0 (z 0 głosów)