Pages Menu
Categories Menu

Napisany przez dnia Lip 28, 2015 w Informacje | 0 komentarzy

Usuwanie zapachu dymu

Usuwanie zapachu dymu

Na całej planecie, miliony ludzi są zmuszani do wdychania dymu. Domy zbudowane blisko lasów często narażone są na zapach dymu z powodu pożarów drzew. Miliony są wydawane przez rząd by dawać sobie radę z pożarami i powstrzymywać je od niszczenia domów, a nawet żyć. Nawet jeśli pożary nie powodują fizycznych obrażeń, skutkują one niezdrowym dymnym zapachem.

Chcesz znaleźć rozwiązanie na nieustępujący dymny odór? Usunięcie tego zapachu jest ważne dla biznesów, w których liczy się wygląd, oraz dla domów, w których zapach ten może powodować problemy zdrowotne. Na szczęście obecnie jest wiele produktów w sklepach, które pomogą ci wyeliminować ten zapach.

Więcej

Napisany przez dnia Lis 28, 2014 w Informacje | 0 komentarzy

Materiały stosowane do produkcji sprzętu elektrotechnicznego

Materiały stosowane do produkcji sprzętu elektrotechnicznego

Do produkcji sprzętu elektrotechnicznego używa się wielu różnych materiałów. Ze względu na zastosowanie materiały te można podzielić na: materiały konstrukcyjne, materiały izolacyjne, związki chemiczne, materiały pomocnicze. Materiały konstrukcyjne można podzielić na: materiały przeznaczone na części mechaniczne, materiały przewodzące, materiały magnetyczne oraz materiały oporowe. Materiały przewodzące stosuje się do wyrobu części sprzętu elektrotechnicznego przewodzących prąd. Do materiałów przewodzących należą: miedź, mosiądz, brąz, aluminium i inne metale. Miedź ma bardzo dobrą przewodność elektryczną.

Do produkcji sprzętu elektrotechnicznego używa – się miedzi elektrolitycznej, tzn. rafinowanej (bez domieszek), w postaci prętów okrągłych, płaskowników, blach, rur i drutów. Z miedzi tej wytwarza się styki, szyny połączeniowe, końcówki, złączki oraz przewody i druty nawojowe. Mosiądz jest stopem miedzi z cynkiem. Używa się go w postaci prętów, rur i blach. Stosowany jest do produkcji styków, zacisków, końcówek i wielu innych części. Brąz jest stopem miedzi z cyną; ma podobne zastosowanie jak mosiądz. Aluminium jest dobrym przewodnikiem, choć ma gorszą przewodność od miedzi. Stosowane jest do wyrobu szyn, przewodów, drutów nawojowych, jako metal zastępczy. Ze stopów aluminiowych wykonywane są osłony i obudowy. Ołów używany jest do wyrobu płyt akumulatorowych oraz do pokrywania części stalowych powłokami przeciwkorozyjnymi. Cynk stosowany jest do wyrobu elektrod w ogniwach galwanicznych .suchych oraz jako środek przeciwkorozyjny do pokrywania stali. Węgiel retortowy stosuje się do wyrobu elektrod w ogniwach galwanicznych suchych. Materiały magnetyczne, stosowane do produkcji rdzeni maszyn elektrycznych, transformatorów, dławików, transduktorów, głośników i wielu innych urządzeń, tworzą grupę tzw. ferromagnetyków. Do grupy tej wchodzą: żelazo, nikiel, kobalt i ich stopy.

Najbardziej rozpowszechnionymi materiałami ferromagnetycznymi są: czyste żelazo, stale magnetyczne, żelazo transformatorowe oraz stopy żelaza. Podstawową cechą wszystkich ferromagnetyków jest zdolność namagnesowywania się pod wpływem zewnętrznego pola magnetycznego. Do oceny ilościowej własności magnetycznych różnych materiałów konieczne są wielkości, które by charakteryzowały każdą własność. Stan namagnesowania materiału magnetycznego można określić za pomocą momentu magnetycznego danego materiału odniesionego do jednostki objętości lub masy. Żelazo karbonylkowe. Otrzymuje się je w postaci proszku z gazowego związku Fe(CO)5 za pomocą rozłożenia go na: żelazo i tlenek węgla przy temperaturze 350 °C. Proszek następnie prasuje się i spieka oraz wygrzewa w atmosferze wodoru. Żelazo karbonylkowe cechuje się dużą przenikalnością magnetyczną przy małych stratach. Stosuje się je na rdzenie cewek w obwodach wysokiej częstotliwości w urządzeniach radiotechnicznych. Blacha elektrotechniczna. Jest ona walcowana ze stopu żelaza i krzemu. Zawartość krzemu jest niewielka (do 4,8%). Obecność krzemu w stali zwiększa elektryczną oporność właściwej stali od 10 cm dla czystego żelaza do 55 uQ cm. Zwiększenie oporności stali prowadzi do zmniejszenia jej strat. Zwiększenie zawartości krzemu w stali pogarsza jednak jej własności mechaniczne. Stal traci plastyczność i staje się krucha.

źródło: http://websystem.pl

Więcej

Napisany przez dnia Lis 28, 2014 w Nowości | 0 komentarzy

Zastosowanie bezpieczników w instalacjach domowych oraz przemysłowych.

Zastosowanie bezpieczników w instalacjach domowych oraz przemysłowych.

Gniazda i główki bezpiecznikowe produkowane są dla prądów znamionowych od 25 do 100 A, wstawki dolne — dla prądów od 6 do 60 A, zaś wkładki topikowe — dla prądów od 2 do 100 A.

Bezpiecznik wielkiej mocy. Bezpiecznik wielkiej mocy składa się z podstawy wykonanej z materiału ceramicznego, zaopatrzonej w styki do podłączenia przewodów oraz szczęki stykowe do założenia wkładki topikowej. Wkładka topikowa stanowi rurę ze szkła bornego odpornego na ciśnienie i zmiany temperatury, zapatrzoną na obu końcach w styki nożowe Wewnątrz rury mieszczą się miedziane posrebrzane paski topikowe otoczone drobnoziarnistym piaskiem kwarcowym, oddzielającym poszczególne paski i stanowiącym skutecznie działające gasiwo. Jako wskaźnik zadziałania służy pasek cienkiej folii metalowej, umieszczony na szkle wewnątrz wkładki topikowej. Przepalenie folii obok wyciętego w niej otworu świadczy o przepaleniu wkładki Do wyjmowania i zakładania wkładek w szczęki styków podstaw stosowane są odpowiednie uchwyty izolacyjne.

Więcej

Napisany przez dnia Lis 27, 2014 w Informacje | 0 komentarzy

Zastosowanie łączników do montażu z tyłu tablicy rozdzielczej.

Zastosowanie łączników do montażu z tyłu tablicy rozdzielczej.

W przypadku montażu za tablicowego materiał tablicy nie odgrywa roli, gdyż bieguny posiadają własną izolację. Napęd aparatu mieści się z przodu tablicy, gdzie znajdują się odpowiednie oznaczenia pozwalające ustalić położenie noży łącznika. W tym przypadku, z uwagi na większy stopień bezpieczeństwa obsługi, prądy znamionowe dochodzą do 1 500 A. Łączniki drążkowe produkowane są zazwyczaj jako trójbiegunowe i przeznaczone w zasadzie do instalacji tymczasowych. Łączniki walcowe. Aparaty te wykonane są w postaci walca złożonego z szeregu wyprasowanych z bakelitu segmentów osadzonych na wspólnej osi ułożyskowanej w korpusie łącznika. W odpowiednich wycięciach tych elementów umieszczone są styki mosiężne lub miedziane (w zależności od prądu znamionowego łącznika), tworząc wraz z segmentami jedną zwartą całość. Stały człon łącznika stanowią odpowiednie, również prasowane z bakelitu, elementy z umocowanymi do nich silnie sprężynującymi stykami stałymi. Przy obrocie walca styki jego, stykając się ze stykami stałymi, łączą w przewidziany z góry sposób obwody zewnętrzne doprowadzone do styków stałych łącznika. Sposób łączenia zależy od wzajemnego układu styków stałych i ruchomych łącznika. Napęd aparatu wyposażony jest w różne, zależne od przeznaczenia łącznika, ograniczniki ruchu oraz zapadki utrzymujące jego walec w żądanych położeniach (zależnie od układu, w jakim łącznik pracuje).

W celu ochrony łącznika przed uszkodzeniami mechanicznymi, wpływami atmosferycznymi i chemicznymi (żrące wyziewy), kurzem itp. oraz w celu zapewnienia obsłudze warunków bezpieczeństwa, obydwa człony łącznika (stanowiące całość) umieszcza się w odpowiednio wykonanych, dwuczęściowych obudowach metalowych. Obudowa, zwana często okapturzeniem łącznika, może być wykonana jako odlew (przeważnie żeliwny) lub też tłoczona z blachy. W zależności od charakteru pracy łącznika, obudowa jego może być lekka, chroniąca aparat przed grubym pyłem i dotykiem części będących pod napięciem, lub uszczelniona, chroniąca łącznik przed drobnym pyłem i rozpryskiem wody, a wreszcie wodoszczelna, przeznaczona do pracy na wolnym powietrzu.

Dodatkową zaletą obudowy metalowej jest możność skutecznego jej uziemienia, zapobiegającego przedostaniu się niebezpiecznego dla życia obsługi potencjału na elementy zewnętrzne w przypadku uszkodzenia izolacji łącznika. Pokrywa obudowy jest przykręcana do podstawy za pomocą śrub, zaś w miejscu styku z podstawą zaopatrzona w rowek z umieszczonym w nim bawełnianym sznurem, zapewniającym większą szczelność obudowy. Niekiedy pokrywy zaopatrzone są w zawiasy, które pozwalają, po odkręceniu dwóch lub jednej śruby mocującej pokrywę do podstawy, na otwarcie obudowy i dostanie się do wnętrza aparatu. W tych przypadkach obudowy posiadają odpowiednie ryglowanie pokrywy z dźwignią napędową, uniemożliwiające w ten sposób otwarcie pokrywy, w chwili gdy łącznik (wyłącznik) jest załączony. Napęd, umieszczony zazwyczaj z prawej strony łącznika, stanowi przeważnie dźwignia zaopatrzona w odpowiednie wskaźniki, pozwalające stwierdzić stan łącznika w danej chwili (załączony, wyłączony itp.).

 

Więcej informacji znajdziecie na http://www.falowniki.com.pl

Więcej

Napisany przez dnia Paź 22, 2014 w Nowości | 0 komentarzy

Sterowanie napędami w funkcji prędkości obrotowej

Sterowanie napędami w funkcji prędkości obrotowej

Zasada sterowania w funkcji prędkości jest podobna do zasady urządzeń zabezpieczających przed niedozwoloną zwyżką prędkości maszyny napędzanej i silnika napędzanego. Działanie sterowania musi się opierać na elemencie pomiarowym mierzącym prędkość. Pomiaru tego dokonuje się na drodze mechanicznej lub elektrycznej. Pomiar mechaniczny wykonują przekaźniki odśrodkowe napędzane odpowiednio dobranym elementem maszyny napędzanej bądź też wałem silnika.

Przekaźniki odśrodkowe stosuje się najczęściej jako zabezpieczenia przed zwyżką prędkości obrotowej, natomiast jako elementy sterujące stosuje się je rzadziej od aparatów, które mierzą prędkość pośrednio na drodze elektrycznej. Do tych aparatów należą przede wszystkim prądniczki tachometryczne, sprzęgane z wałem silnika lub maszyny napędzanej. Prądniczki te budowane są jako małe maszyny ze wzbudzeniem stałym obcym lub z magnesami trwałymi i twornikiem prądu stałego z komutatorem. Napięcie wzbudzane na szczotkach takiej prądniczki jest ściśle proporcjonalne do prędkości obrotowej i może być miarą prędkości. Przy napędach silnikami prądu stałego ze wzbudzeniem stałym można uważać, że napięcie na tworniku jest z dostateczną ścisłością miarą prędkości obrotowej silnika. Również i przy napędach silnikami asynchronicznymi można się obyć bez prądniczki tachometrycznej mierząc częstotliwość napięcia wirnika. Metoda ta jest dokładna dzięki temu, że przekaźniki sterujące są bezpośrednio uzależnione od częstotliwości wtórnej która jest miarą różnicy między prędkością rzeczywistą, osiągniętą przez napęd, a prędkością synchroniczną.

elektronika

elektronika

Przy napędzie silnikami prądu stałego. Ponieważ siła elektromotoryczna E silnika prądu stałego przy stałym wzbudzeniu może być miarą prędkości obrotowej n, przyspieszenie zaś a jest proporcjonalne do A do DU, a zatem miarą przyspieszenia może być wyrażenie AE/dt. Ponieważ pomiar sem. przy obciążeniu jest dla nas bezpośrednio niedostępny, zastępujemy sem. napięciem U na tworniku i piszemy AE. Dopuszcza się zmianę regulację przez falowniki (sprawdź ofertę na www.falowniki.pl) , które realizują zmianę obrotów silnika elektrycznego. Uproszczony wał elektryczny powstaje przez usunięcie w elektrycznym wale wyrównawczym silników napędowych . Maszyny pomocnicze napędzają maszyny robocze i jednocześnie zapewniają współbieżność; w obwód wirników włącza się wspólną rezystancję, która wywołuje poślizg wymagany do wytworzenia momentu asynchronicznego. Poślizg ten powinien wynosić co najmniej 20%. Przez położenie kątowe napięć wirników zależne od poślizgu wywołuje się dodatkowy moment synchronizujący, który zapewnia przy różnych obciążeniach wałów silników jednakową prędkość obrotową. Z powodu braku innych silników napędowych maszyny pomocnicze nie mogą więc wirować przeciwnie do kierunku pola. Maszyny pomocnicze wału roboczego mogą pracować podobnie jak w wale wyrównawczym podsynchronicznie, nad synchronicznie i przeciwnie do kierunku wirowania pola. Przenoszenie mocy od wiodącej maszyny pomocniczej do maszyn pomocniczych następuje zgodnie z wyrównaniem mocy w odniesieniu do wału z maszynami wyrównawczymi. W zasadzie wał roboczy zachowuje się jak wał z maszynami pomocniczymi (wał wyrównawczy). Przy biegu jałowym wszystkich zespołów maszynowych zespół wiodący pokrywa tylko całkowite straty tarcia. Kąty rozchyłu poszczególnych maszyn pomocniczych są funkcjami ich obciążenia.

Więcej